Suba

INFO

SUBA soba, 24. novembar 2022.

25. Nov. 2022

SUBA SOBA
ČETVRTAK 24. NOVEMBAR

17:00 PONTO de ENCONTRO
Predstavljanje Fondacije “Mitar Subotić Suba, ”Zadužbine “Milan Mladenović”,
Instituta Suba /Sao Paolo. Promocija bukleta DREAMBIRD/ SUBA: u potrazi za pulsom sveta. Autor Lazar Džamić, Moderator: Ruža Subotić.

19:00 Ko je Rex Ilisivii?
Predavanje: izdavač i kurator Vladimir Ivković (Nemačka). Rex Ilusivii / Suba od 2013. do večnosti.

20:00 Promocija duplog vinila Mitra Subotića Sube Dreambird. Razgovor o Muzici četvrtog sveta. Učesnici: Žoao Paraiba, Žoao Viskonde, Slobodan Misailović, Aleksandar Dujin, Jan Šaš. Moderator Vladimir Ivković.

Suba

INFO

VESTI