Suba

INFO

Milan Milojković: Thanx mr Rorschach – tačka preseka umetničkih stranputica

23. Mar. 2023

SREDA 22. MART

18:00 Kula, drugi sprat
Predavanje Thanx Mr. Rorschach – muzikolog Milan Milojković (Novi Sad)

Suba

INFO

VESTI