Fondacija

Mitar

Subotić

Suba 

Drage Spasić 3
21000 Novi Sad
Vojvodina,
Republika Srbija.

Fondacija je osnovana sa namerom da trajno čuva uspomenu na lik i delo Mitra Subotića – Sube.

Da neguje i pomaže sve vrste naučnih, obrazovnih, književnih, muzičkih, filmskih, video ili televizijskih radova i manifestacija posvećenih životu i delu Mitra Subotića – Sube.

Da organizuje, učestvuje i pomaže u postavljanju i održavanju svih obeležja posvećenih Subi na javnim ili drugim mestima.

Odluka o osnivanju

Statut Fondacije

Kontakt

ODLUKA O OSNIVANJU

Na osnovu člana 10. i 1 1. Zakona o zadužbinama i fondacijama (Službeni Glasnik RS br. BB;2O10, ggt2111 – dr. zakon i 44t2018 – dr. zakon), osnivač FONDACIJE ‘MITAR SUBOTIC – SUBA’, Novi Sad, Ruža Subotić iz Novog Sada, ul. Drage Spasić br. 003, donela je u Novom Sadu, dana 26.11.2020. godine sledeću:

ODLUKU O OSNIVANJU
FONDACIJE “MITAR SUBOTIĆ – SUBA”

STATUT FONDACIJE

Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o zadužbinama i fondacijama (Službeni Glasnik RS br. gg/2010, ggl201 1 – dr. zakon i 44t2018 – dr. zakon) i odluke o osnivanju od 26,11.2020. godine, Upravni odbor Fondacije ‘MITAR SUBOTIĆ – SUBA’, sa sedištem u Novom Sadu, kao organ nadležan za donošenje Statuta, dana 26,11.2020. godine, u Novom Sadu, donosi:

STATUT FONDACIJE “MITAR SUBOTIĆ – SUBA”

PROJEKTI

Suba SOBA

20/11/22 – 26/11/22
Kreativni Distrikt, Novi Sad

SUBA:NOVI SAD

CD – izbor muzike iz novosadskog perioda – Zoran Janjetov

Dreambird

Lazar Džamić – buklet – DREAMBIRD / SUBA: u potrazi za pulsom sveta.

Suba

INFO

VESTI