Fondacija

Mitar

Subotić

Suba 

Fondacija je osnovana sa namerom da trajno čuva uspomenu na lik i delo Mitra Subotića – Sube.

Da neguje i pomaže sve vrste naučnih, obrazovnih, književnih, muzičkih, filmskih, video ili televizijskih radova i manifestacija posvećenih životu i delu Mitra Subotića – Sube.

Da organizuje, učestvuje i pomaže u postavljanju i održavanju svih obeležja posvećenih Subi na javnim ili drugim mestima.

Mitar

Subotić

Suba 

Novi Sad, 23. jun 1961 — Sao Paulo, 2. novembar 1999.

Po zidovima zgrada u Novom Sadu još uvek se mogu pročitati stari grafiti: “Rex Ilusivii je lep!” i “Rex Ilusivii je pametan!” iz perioda 1982-1986, kada su jugoslovenske radio-stanice emitovale ovog autora sve dok “iluzivni (neuhvatljivi) kralj” sam nije upotpunio svoj artistički identitet – da se iza imena Rex Ilusivii krije Mitar Subotić – Suba.

Biografija

Suba

INFO

VESTI

Interaktivna instalacija SUBAsoba na #Kontakt23 BEOGRAD
21 – 25. marta 2023. u izložbenom prostoru KULA (Cetinjska 15)
Ulaz: SLOBODAN

Stvaralaštvo Mitra Subotića Sube, muzičara, kompozitora i producenta biće proslavljeno u neobičnom izložbenom prostoru Kula u Cetinjskoj 15. Instalacija će biti postavljena kao prateći program Kontakt muzičke konferencije, showcase-a i festivala od 21. do 25. marta 2023.

Program

Suba

Soba

Beo

Grad

od 21.03.23

do 25.03.23

Suba

SOBA

20/11/22 – 26/11/22
Kreativni Distrikt, Novi Sad

EPK Novi Sad 2021
Organizacija i produkcija: Udruženje za promociju savremene muzičke umetnosti “Nove uši” i Fondacija “Mitar Subotić Suba”.